Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός | Μάθηση ή Αποστασιοποίηση των Μαθητών από την Επιστήμη;

25 Σεπτεμβρίου, 2021 ΝΕΑ

Η ομιλία του Αλιβίζου (Λοΐζου) Σοφού έχει σημείο αναφοράς το βασικό ερώτημα: Πώς η διδασκαλία της Επιστήμης αλλοτριώνει τόσους πολλούς μαθητές από την Επιστήμη; Η εξέταση του ερωτήματος αυτού πραγματοποιείται σε τρία μέρη. Στο πρώτο εξετάζουμε τη διαδικασία μάθησης ως ανθρωπολογικό φαινόμενο υπό το πρίσμα των γνώσεων από τη γειτονική επιστήμη της νευροβιολογίας. Στο δεύτερο εξετάζουμε πως διαμορφώνεται η εκπαίδευση στον επιστημονικό γραμματισμό στο σχολικό πλαίσιο. Στο τρίτο μέρος εξετάζουμε την νεότερη προσέγγιση STEAM, την οποία παρατηρούμε υπό το πρίσμα των νεότερων κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων και αποφάσεων σε διεθνές επίπεδο.

Ο Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική και Παιδαγωγική των Μέσων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διδάσκει παιδαγωγική, παιδαγωγική μέσων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ηλεκτρονική μάθηση, ψηφιακό γραμματισμό και ψηφιακό βίντεο στην εκπαίδευση στο ΠΤΔΕ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» σε περισσότερα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΕΑΠ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΚΠΑ). Είναι επίσης επιστημονικά υπεύθυνος της ομάδας e-Learning για την ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι διευθυντής του εργαστηρίου «Ψυχολογίας Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» και ομάδα εργασίας του συμμετέχει σε περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματαhttps. Από το 1996 έως το 2003 ήταν μέλος διδακτικού προσωπικού στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Johannes Gutenberg-Universität στη Γερμανία, ερευνητικός συνεργάτης στο δίκτυο Jugendschutz (Ασφάλεια στο Διαδίκτυο) των 16 Κρατιδίων της Γερμανίας, καθώς επίσης και συμβασιούχος καθηγητής σε πανεπιστημιακά τμήματα της Γερμανίας (Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, Landau-Koblenz). Τα βιβλία του έχουν δημοσιευτεί στα Γερμανικά και στα Πολωνικά και πολλά άρθρα του στα Αγγλικά (https://www.lsofos.com/bivlia).

Τίτλος ομιλίας: Μάθηση ή Αποστασιοποίηση των Μαθητών από την Επιστήμη;  || Ημερομηνία & ώρα: Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 10.00-10.30