Δημήτρης Σαρρής | Μικροβιακές Ζυμώσεις: Η Καρδιά της Βιοοικονομίας, της Κυκλικής Οικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης

25 Σεπτεμβρίου, 2021 ΝΕΑ

Η βιοοικονομία και η κυκλική οικονομία περιγράφουν έναν κόσμο στον οποίο βασιζόμαστε σε ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους για να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε τροφή, υλικά και ενέργεια. Καθώς τα ορυκτά καύσιμα τείνουν να εξαντληθούν, η κοινωνία μας πρέπει να κάνει τη μετάβαση από ορυκτά σε βιο-βασιζόμενα υλικά, με τη χρήση της Βιοτεχνολογίας ως εργαλείο.

Υπάρχει πληθώρα ανανεώσιμων – βιώσιμων πόρων (από αγροκτήματα, δάση, θάλασσες και οργανικά απόβλητα) αλλά και μικροοργανισμών που μπορούν να μετατραπούν, μέσω ζυμώσεων, σε πολύτιμα υλικά. Αυτά τα «βιο-προϊόντα της φύσης» μπορούν να αντικαθίστανται συχνά, σε έναν αειφόρο κύκλο δημιουργώντας, με τη σειρά τους, ποικίλα καινοτόμα προϊόντα.

Όπως υποστηρίζει ο Δημήτρης Σαρρής στην ομιλία του με τίτλο «Μικροβιακές Ζυμώσεις: Η Καρδιά της Βιοοικονομίας, της Κυκλικής Οικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης», μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε υγιεινά φαγητά, επαναστατικά φάρμακα, πράσινες μορφές ενέργειας και καταναλωτικά βιο-προϊόντα, όλα προερχόμενα από τις μικροβιακές ζυμώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούνται καινοτόμες τεχνολογίες, νέοι κλάδοι και νέες θέσεις εργασίας και παράλληλα ενισχύεται η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, σε ένα μέλλον γεμάτο φυσικές βιο-λύσεις.

Ο Δρ. Δημήτρης Σαρρής είναι Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Ερευνητής στο Εργαστήριο Βιολογίας, Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογικής Τροφίμων (ΕΒΜΒΤ) του ίδιου Τμήματος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στον τομέα της Βιοτεχνολογίας Τροφίμων και των Βιομηχανικών Ζυμώσεων. Ειδικότερα, στην ταυτόχρονη επεξεργασία και αξιοποίηση γεωργο-βιομηχανικών υπο-προϊόντων και αποβλήτων με τη χρήση μικροοργανισμών, στο πλαίσιο της βιοοικονομίας, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Υπογράφει δεκαεπτά δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ένα κεφάλαιο σε βιβλίο και έχει συμμετάσχει με 20 ανακοινώσεις σε συνέδρια του τομέα της Επιστήμης Τροφίμων. Διαχειρίζεται το ιστολόγιο “Biotech4All” – http://dimitrisarrisgr.weebly.com/blog.

Τίτλος ομιλίας: Μικροβιακές Ζυμώσεις: Η Καρδιά της Βιοοικονομίας, της Κυκλικής Οικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης || Ημερομηνία & ώρα: Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 10.30-11.00