Δημήτρης Τζοβάρας | Τεχνητή Νοημοσύνη, η Απάντηση σε Όλες τις Προκλήσεις του Μέλλοντος!

19 Σεπτεμβρίου, 2021 ΝΕΑ

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και τεχνολογικό παγκόσμιο περιβάλλον, όταν η συζήτηση έρχεται στις μελλοντικές τεχνολογικές (και όχι μόνο) προκλήσεις, τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο για τη μετάβαση στο μελλοντικό κόσμο, όπου η καινοτομία θα καθορίζει την ποιότητα ζωής.

Ο Δημήτρης Τζοβάρας, κατά τη διάρκεια της καινοτόμας ομιλίας του, θα αναφερθεί στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης από μια τεχνολογική σκοπιά, αλλά και από τη σκοπιά των πολιτικών που απαιτούνται για την βέλτιστη χρήση της. Θα αναλυθεί επίσης ο ρόλος των ανθρώπων και ο τρόπος με τον οποίο θα συνεργαστούν με πανταχού παρούσες μηχανές με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Τέλος ο κ. Τζοβάρας θα εξηγήσει γιατί πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει πολύ σύντομα μέρος της καθημερινότητάς μας (με ρόλο αντίστοιχο με αυτόν των κινητών τηλεφώνων).

Ο Δημήτρης Τζοβάρας, είναι Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ. Διαθέτει πλούσιο επιστημονικό και ερευνητικό έργο, το οποίο αποτιμάται μέχρι σήμερα σε 3 βιβλία, 54 κεφάλαια βιβλίων, 200 άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 569 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Είναι συνιδρυτής έξι (6) spin-offs του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ), εμπνευστής του πρώτου Έξυπνου Ενεργειακού Σπιτιού του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ που έχει ήδη αναγνωριστεί και επισήμως από την Ε.Ε. ως Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (DigitalInnovationHub) και συντονιστής του Mega Project 3 «ArtificialIntelligence and SimulationApplications» του Τεχνολογικού Πάρκου Τέταρτης Γενιάς ThessINTEC.

Τίτλος ομιλίας: Τεχνητή Νοημοσύνη, η Απάντηση σε Όλες τις Προκλήσεις του Μέλλοντος! || Ημερομηνία & ώρα: Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 17.00-17.30