Δημήτρης Ρακόπουλος | Η Ενεργειακή Μετάβαση: Από το Ορυκτό και Συμβατικό, στο Ανανεώσιμο και Ευφυές

21 Σεπτεμβρίου, 2021 ΝΕΑ

Με νωπές ακόμα τις μνήμες των εκτεταμένων πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, ο Δρ. Δημήτριος Ρακόπουλος θα επιχειρήσει να σκιαγραφήσει την ενεργειακή μετάβαση που συντελείται, στην προσπάθεια μείωσης των ανθρωπογενών αερίων του θερμοκηπίου. Η ανάπτυξη της Ελλάδας, αλλά και πολλών χωρών, βασίστηκε στην παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και τη συμβατική διαχείρισή της. Με στόχο όμως, την αναστροφή της κλιματικής αλλαγής, είναι αναγκαίο πλέον η ενέργεια να παράγεται με ανανεώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και να διαχειρίζεται με ευφυείς μεθόδους, που θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του ενεργειακού συστήματος σε όλα τα επίπεδα (τεχνικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό, κοινωνικό). Στην ομιλία αυτή λοιπόν, θα εξηγηθούν ,τόσο τα διάφορα στάδια σε αυτό το διαδραματιζόμενο πέρασμα από την εποχή της ορυκτής και συμβατικής ενέργειας στην ανανεώσιμη και ευφυή, όσο και οι προκλήσεις, τα επόμενα βήματα, καθώς φυσικά και ο ρόλος της έρευνας μέσα από τα προσωπικά βιώματα του ομιλητή.

Ο Δρ. Δημήτριος Ρακόπουλος, Διπλωματούχος και Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), είναι Ερευνητής Γ’ βαθμίδας (Senior Researcher) στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και ερευνητικός συνεργάτης του ΕΜΠ, ενώ διαθέτει ευρεία  βιομηχανική και διοικητική εμπειρία στον κλάδο της Ενέργειας σε διάφορους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Βασικά ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι : οι κινητήρες Diesel, οι θερμικοί σταθμοί, τα καινοτόμα ενεργειακά συστήματα, τα έξυπνα κτίρια και δίκτυα. Σε αυτά στόχος είναι η βέλτιστη παραγωγή και διαχείριση ενέργειας, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η βιωσιμότητα ενεργειακών έργων. Ακόμα έχει πλήθος άρθρων σε διεθνή αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, είναι συντάκτης και κριτής σε επιστημονικά περιοδικά, μέλος της επιστημονικής επιτροπής διεθνών συνεδρίων, κλπ. Σημαντικότερο τεκμήριο απήχησης του ερευνητικού του έργου αποτελεί η ανάδειξη επί 6 συναπτά έτη από τον οργανισμό Thomson Reuters (πλέον Clarivate Analytics) στο 1% των ερευνητών με τις περισσότερες αναφορές δημοσιεύσεων παγκοσμίως (Highly Cited Researcher).

Τίτλος ομιλίας: Η Ενεργειακή Μετάβαση: Από το Ορυκτό και Συμβατικό, στο Ανανεώσιμο και Ευφυές || Ημερομηνία & ώρα: Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 13.00-13.30