Βασίλης Ντζιαχρήστος | Ακούγοντας το Φως: Οπτικοακουστική Απεικόνιση και Εφαρμογές

17 Σεπτεμβρίου, 2021 ΝΕΑ

Οι βιολογικές ανακαλύψεις είναι η κινητήριος δύναμη στην πρόοδο της βιοϊατρικής. Χρησιμοποιώντας συνεχώς αναπτυσσόμενες τεχνολογίες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών από κύτταρα και ιστούς, η γνώση μας πάνω στη βιοϊατρική αυξάνεται με ρυθμούς που δεν έχουν παρατηρηθεί ξανά στις θετικές επιστήμες. Παρ’όλα αυτά, ο ρυθμός που αυτή η γνώση προσφέρει όφελος στους ιατρικούς ασθενείς, παραμένει αρκετά χαμηλός. Για να επιταχύνουμε την εύρεση λύσεων στην ιατρική πράξη, είναι σημαντικό να συνδυάσουμε την κουλτούρα των ανακαλύψεων με αυτήν της επίλυσης προβλημάτων.

Στην συναρπαστική του ομιλία με τίτλο «Ακούγοντας το Φως: Οπτικοακουστική Απεικόνιση και Εφαρμογές», ο Βασίλης Ντζιαχρήστος θα μοιραστεί τις εξελίξεις στις οπτικές και οπτικοακουστικές τεχνολογίες και την εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων και κυρίως στην έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενειών. Επιπλέον, θα τονιστεί ο τρόπος με τον οποίο νέες τάξεις απεικονιστικών συστημάτων και αισθητήρων παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συχνή αξιολόγηση βιοχημικών και παθοφυσιολογικών παραμέτρων των συστηματικών ασθενειών, στον συνδυασμό των γνώσεων από διάφορες αναλύσεις και στην εύρεση λύσεων για την βελτίωση της ιατρικής πράξης.

Ο Βασίλης Ντζιαχρήστος, PhD, είναι Καθηγητής Ιατρικής, Καθηγητής Ηλεκτρολογίας και Διευθυντής του Συμβουλίου Βιολογικών Απεικονίσεων (CBI) του Πολυτεχνείου του Μονάχου, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιολογικών και Ιατρικών Απεικονίσεων (ΙΒΜΙ) του Ερευνητικού Κέντρου «Helmholtz» του Μονάχου και Διευθυντής της Βιολογικής Μηχανικής στο κέντρο καινοτομίας του Helmholtz. Έχει  δεχτεί πληθώρα βραβείων και διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένου και του Chaire Blaise Pascal (2019) της περιοχής Ile-de-France, χρυσό μετάλλιο του Συλλόγου Μοριακής Απεικόνισης (2015), το βραβείο Gottfried Leibnitz του Γερμανικού Οργανισμού Έρευνας (2013), το βραβείο Erwin Schrodinger (2012) ενώ έχει χαρακτηριστεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) ως ένας από τους κορυφαίους καινοτόμους επιστήμονες του κόσμου (2004).

Τίτλος ομιλίας: Ακούγοντας το Φως: Οπτικοακουστική Απεικόνιση και Εφαρμογές || Ημερομηνία & ώρα: Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 11.30-12.00