Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου | Μελλοντικές Προσεγγίσεις στην Τουριστική Ανάπτυξη

25 Σεπτεμβρίου, 2021 ΝΕΑ

Η ομιλία της Ζαχαρούλας Ανδρεοπούλου εστιάζει στις μελλοντικές εξελίξεις στο χώρο της τουριστικής ανάπτυξης υπό το πρίσμα της αξιοποίησης των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων αλλά και στην ανάγκη για την ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης για βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα. Παρουσιάζεται, επιπλέον, ερευνητικό αποτέλεσμα από Πρόγραμμα Interregσχετικά με ψηφιακή εφαρμογή για smartκινητό με σκοπό την τουριστική τοπική ανάπτυξη.

Η Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου είναι Καθηγήτρια στο ΑΠΘ και ασχολείται με την εφαρμογή της πληροφορικής και των τεχνολογιών στην προστασία του περιβάλλοντος, την βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και τον τουρισμό. Διδάσκει σε πολλά Προγράμματα ΠΜΣ σχετικά με τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο περιβάλλον, την αξιοποίηση των ΤΠΕ στον Τουρισμό, eTourism, Πράσινο Τουρισμό και Αναπτυξιακή Πολιτική στην ΕΕ, θεματικές με τις οποίες ασχολείται και ερευνητικά. Έχει συγγράψει βιβλία στην αγγλική γλώσσα για τα θέματα της ψηφιακής καινοτομίας στην βιώσιμη ανάπτυξη, τα νέα μέσα στον τουρισμό, την περιβαλλοντική πληροφορική, κλπ.

Τίτλος ομιλίας: Μελλοντικές Προσεγγίσεις στην Τουριστική Ανάπτυξη || Ημερομηνία & ώρα: Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 17.30-18.00